LB-prevencia s.r.o.

Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.