Predaj

Firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia pre svojich klientov zabezpečuje predaj týchto zariadení ako aj ďalších prostriedkov:
1. hasiacich prístrojov ako aj kompletného príslušenstva
2. požiarnych hydrantov (hadicových navijakov) ako aj kompletného príslušenstva
3. bezpečnostného a zdravotného značenia pracoviska