Odborné školenia

Na základe požiadaviek niektorých klientov firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia zabezpečuje niektoré odborné školenia v oblasti BOZP prostredníctvom zmluvných partnerov. Sú to najmä:

  • školenie zamestnancov na práce vo výškach
  • školenie vodičov
  • základné a opakované školenie obsluhy motorových vozíkov
  • základné a opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení
  • základné a opakované školenie obsluhy stavebných strojov
  • školenie obsluhy lisov a pásových dopravníkov
  • základné a opakované školenie viazačov bremien
  • základné a opakované školenie obsluhy reťazovej motorovej píly ťažba
  • základné a opakované školenie obsluhy reťazovej motorovej píly iná činnosť
  • školenie zamestnancov na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci