Odborné prehliadky a odborné skúšky

Na základe požiadaviek niektorých klientov firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia zabezpečuje niektoré odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov. Sú to najmä:

  • odborná prehliadka a odborná skúška hydraulickej ruky
  • odborná prehliadka a odborná skúška kontajnerových naťahovačov
  • odborná prehliadka a odborná skúška zdvíhacích zariadení (podľa druhu)
  • technická kontrola motorových vozíkov
  • technická kontrola stavebných strojov