Kontrola požiarnych zariadení

Firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia prostredníctvom odborne spôsobilých osôb zabezpečuje pre svojich klientov kontrolu týchto požiarnych zariadení:

  • hasiace prístroje (prenosné, pojazdné)
  • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (napr. požiarne hydranty, hadicové navijaky,...)
  • požiarnych uzáverov (okná, dvere, klapky)